eshop BUČO.sk

Ako zapojiť vypínač č. 1?

Vypínač s radením 1 ovláda jeden svetelný okruh z jedného miesta. Takýto vypínač sa tiež označuje ako jednopólový spínač alebo vypínač č. 1. Viete ako vypínač nainštalovať?

 
 


1. Vypneme istič

Bezpečnosť je prvoradá. Aj keď ste si istý, že viete, čo robíte, nájdite správny istič v rozvádzači a vypnite ho. Elektrický obvod, ktorý spína vypínač č. 1 tým odpojíme od napätia a môžeme pracovať bez rizika.
 

2. Oddelíme vodiče

V inštalačnej krabici sa môže nachádzať viacero káblov. Je potrebné identifikovať prívodný kábel s napätím a kábel, ktorý napája osvetlenie. Káble následne odizolujeme a oddelíme od seba vodiče.
 

3. Vodiče odizolujeme a uložíme do inštalačnej krabice

Jednotlivé vodiče odizolujeme odizolovacími kliešťami. Pospájame zelenožlté vodiče svorkou, tak isto pospájame modré vodiče svorkou a tieto vodiče uložíme do inštalačnej krabice. Zelenožltý vodič nikdy nezapájame do vypínača! Modrý vodič tiež nezapájame do vypínača. Avšak, pre modrý vodič v niektorých prípadoch existujú výnimky, ako napríklad vypínač podsvietený signalizačným svetlom alebo vypínač, ktorý spína spotrebiče s potrebou odpájať N vodič - napríklad niektoré ventilátory.
 

4. Fáza

Zostávajúce dva vodiče sú fázy. Jedna prichádzajúca fáza s napätím a druhá odchádzajúca fáza na svetlo. Spojením fázových vodičov rozsvietime svetlo. Preklápaním kolísky vypínača spájame tieto dva vodiče v tele vypínača. Fázové vodiče sú na Slovensku vždy hnedej, čiernej alebo sivej farby. Pokiaľ neviete, ktorá fáza je prichádzajúca, môžete znova zapnúť istič v rozvádzači a zistiť prítomnosť napätia vo vodičoch. Skúšku prítomnosti napätia vykonajte skúšačkou napätia. V tomto momente sú vodiče pod napätím. Pozor na priamy dotyk prstami alebo inou časťou tela. Elektrický prúd môže spôsobiť vážny úraz. Ihneď po skúške odpojte elektrický obvod vypnutím ističa.
 

5. Zapojenie vypínača

Keď ste sa uistili, že istič je vypnutý, môžeme bezpečne pokračovať v inštalácii vypínača. V závislosti od výrobcu môže byť prevedenie vypínačov rôzne. Môžu mať inak značené alebo inak umiestnené svorky alebo iné prevedenie svoriek (skrutkové svorky alebo pružinové svorky). Bežne používané vypínače Legrand, Schneider Electric alebo Niko budú mať na zadnej strane vypínača schému zapojenia a svorku pre prichádzajúcu fázu s napätím označenú písmenom „L“. Druhý fázový vodič zapojíme do svorky, ktorá napája osvetlenie.
 

6. Upevnenie a nasadenie krycieho rámčeka

Vypínač číslo 1 je teraz plne funkčný a je potrebné upevniť ho k inštalačnej krabici skrutkami a nakliknúť krycí rámček na mechanizmus vypínača. Inštalácia je v tomto momente ukončená a jednopólový vypínač plní svoju funkciu – ovláda jeden svetelný okruh z jedného miesta.
 

TIP

V postupe skladania vypínača do celku sú rozdiely nielen medzi výrobacmi, ale aj medzi produktovými radmi. Populárne vypínače Legrand Valena Life sa napríklad skladajú z dvoch častí – mechanizmu spojeného s kolískou a krycieho rámčeka. Belgický výrobca Niko zase zdieľa rovnako kvalitný mechanizmus medzi radmi Original, Intense aj Pure a ponúka samostatné kolísky a samostatné rámčeky pre široký výber a kombináciu dizajnov. Vypínač Asfora od Schneider Electric, ktorý splní požiadavky na každý rozpočet, je atypicky dodávaný ako jeden produkt – komplet mechanizmu, kolísky aj rámčeka v jednom balení.

Pre práce na elektroinštalácii doručujeme používať základné elektrikárske náradie:
 


Upozornenie: Montáž, opravu či rekonštrukciu elektroinštalácie môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár, ktorý spĺňa podmienky podľa § 21 - 24 vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z. Neodborný zásah do elektroinštalácie môže mať za následok ohrozenie majetku či zdravia osôb. Za takýto zásah môžete niesť ekonomické i trestnoprávne dôsledky.